Završen projekt “Sustav za nadzor kibernetičkog prostora i informiranje o katastrofama i prijetnjama u stvarnom vremenu na bazi umjetne inteligencije – AIDWAS”

Projekt „Sustav za nadzor kibernetičkog prostora i informiranje o katastrofama i prijetnjama u stvarnom vremenu na bazi umjetne inteligencije – AIDWAS“ započet u rujnu 2020., završio je u rujnu 2023. godine nakon pune tri godine provođenja istraživačkih aktivnosti. Projekt se provodio sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava potpisanim s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja i Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije. Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj temeljem Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.


Nositelj projekta: Determ d.o.o.

Partneri: Sveučilište u Zagrebu Fakultet Elektrotehnike i računarstva, Degordian d.o.o.

Ukupna vrijednost projekta: 14.601.174,51 kn

Ukupni prihvatljivi troškovi: 13.348.405,74 kn

EU udio u financiranju projekta: 8.056.554,74 kn

Razdoblje provedbe projekta: 30. rujna 2020. – 30. rujna 2023.

Kontakt osoba: Nikolina Pitner Zlatec, voditeljica projekta

Ukratko o projektu

U sklopu projekta istraživanjem i razvojem Determ d.o.o. s partnerima je u posljednje tri godine razvio sustav za nadzor kibernetičkog prostora i informiranje o katastrofama i prijetnjama u stvarnom vremenu na bazi umjetne inteligencije primjenom metoda obrade prirodnog jezika i strojnog učenja.

Proces projekta

DETERM d.o.o. je zajedno s partnerima projekta Degordian d.o.o. i Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva provela projekt “Sustav za nadzor kibernetičkog prostora i informiranje o katastrofama i prijetnjama u stvarnom vremenu na bazi umjetne inteligencije – AIDWAS“. Projekt se provodio u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II“.

Projekt su činile sljedeće aktivnosti:

 • Istraživanje, formuliranje i validacija koncepta algoritma umjetne inteligencije za ekstrakciju i klasifikaciju katastrofa i prijetnji upotrebom metode obrade prirodnog jezika (NLP)
 • Istraživanje i validacija koncepta prikupljanja, filtriranja i verifikacije podataka o katastrofama i prijetnjama putem web sadržaja
 • Istraživanje i validacija koncepta informiranja i ranog upozoravanja na katastrofe i prijetnje u stvarnom vremenu
 • Razvoj, verifikacija, optimizacija i finalizacija tehnologije umjetne inteligencije za ekstrakciju i klasifikaciju katastrofa i prijetnji upotrebom metode obrade prirodnog jezika (NLP)
 • Razvoj, verifikacija, optimizacija i finalizacija tehnologije prikupljanja, filtriranja i verifikacije podataka o katastrofama i prijetnjama putem web sadržaja
 • Razvoj, verifikacija, optimizacija i finalizacija tehnologije informiranja i ranog upozoravanja na katastrofe i prijetnje u stvarnom vremenu
 • Razvoj digitalnog korisničkog sučelja i sustava dojavljivanja finalnog proizvoda – Sustava za informiranje o katastrofama i prijetnjama u stvarnom vremenu prilagođenog korisniku
 • Diseminacija rezultata istraživanja
 • Upravljanje projektom
 • Promidžba i vidljivost

Rezultati projekta

Uspješnom provedbom projekta Determ d.o.o. je omogućio klijentima korištenje relevantnih informacija u stvarnom vremenu o prijetnjama i katastrofama što doprinosi povećanju sigurnosti i zaštiti društva, infrastrukture i okoliša te omogućuje pravovremenu reakciju vladinih i nevladinih organizacija, služba za zaštitu i spašavanje, sigurnosnih službi, agencija za krizno komuniciranje itd.

Razvojem i komercijalizacijom novog sustava na globalnom tržištu, projekt doprinosi porastu
inovacijske konkurentnosti Republike Hrvatske u području kibernetičke sigurnosti na globalnoj razini s ciljem rješavanja suvremenih društvenih izazova.

Uspješnom provedbom projekta postigli su se sljedeći rezultati:

 • Razvoj sustava za nadzor kibernetičkog prostora i informiranje o prijetnjama i katastrofama u stvarnom vremenu na bazi umjetne inteligencije
 • Razvoj funkcionalnog media monitoring alata za praćenje vijesti na Internetskim portalima, kao i javno dostupnih statusa na društvenim mrežama
 • Povećanje konkurentnosti na globalnom tržištuProjekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Više informacija na:

www.strukturnifondovi.hr
https://strukturnifondovi.hr/vazni-dokumenti-operativni-program-konkurentnost-i-kohezija/

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost tvrtke DETERM d.o.o.

Skip to content